logo bouwtekening nodig

Wat is een bouwkundige doorsnede?

Dwarsdoorsnede

Een doorsnede is een verticale snede door een gebouw. Deze wordt gemaakt op de meest specifieke plek, zodat de doorsnede representatief voor het object is. Dat houdt onder andere in, dat een doorsnede nooit zal snijden door een kolom of evenwijdig aan de snede lopende balk.

Om een project duidelijk te kunnen documenteren zijn meestal minstens twee doorsneden nodig, die haaks op elkaar staan, een langsdoorsnede en een dwarsdoorsnede. In een doorsnede worden de doorgesneden delen, zoals bijvoorbeeld muren en vloeren, getekend met een dikke lijn. Aanzichten, zoals trappen en meubilair, worden met een dunne lijn getekend. De doorgesneden delen krijgen een arcering die past bij de gekozen schaal.

Het intekenen van meubilair, bomen en mensen ondersteunt het gevoel voor de schaal. Dit is echter niet in alle soorten tekeningen relevant. Het hangt er vanaf wat de tekening duidelijk moet maken. Dat bepaalt ook de keuze voor de schaal. (bron: website TU Delft).

Waarom een is een doorsnede nodig?

langsdoorsnede

Een doorsnede vindt ik zelf heel gemakkelijk om te kunnen zien of datgene wat we bedenken ook wel haalbaar is.

Soms teken je een trap in een plattegrond en tijdens het maken van de doorsnede kom je er werkelijk achter dat je je hoofd stoot als je deze trap op zou lopen. Of om een ander voorbeeld te geven, hoe laat ik de afvoer van mijn nieuw geplande badkamer lopen, wat kom ik tegen onderweg? Dit soort zaken kun je al vroegtijdig oplossen door verschillende doorsneden te maken.

Bij de aanvraag voor een vergunning moeten natuurlijk ook doorsneden worden aangeleverd. Hieruit kan de overheid opmaken of het aangevraagde wel voldoet aan het bestemmingsplan in verband met de maximale goothoogte en dergelijke.