logo bouwtekening nodig

Wat is een gevelaanzicht?

Gevelaanzicht

Een gevel of aanzicht is een vlakke projectie van de gevel van een gebouw. Omdat in een geveltekening geen onderdelen doorgesneden worden en alle lijnen dus aanzichtlijnen zijn, worden geveltekeningen vaak vlak en slecht leesbaar. Het is daarom belangrijk om diepte te suggereren door middel van:
•verschil in lijndiktes
•schaduwen
•bomen, auto's, mensen

De minder artistieke variant van de geveltekening benut dezelfde manier van maataanduiding als de doorsnedetekening. Deze geveltekeningen geven andere informatie. Er is in te zien, welke ramen te openen zijn en naar welke kant die opendraaien. Gevelaanzichten geeft men meestal een naam op basis van windrichtingen, bijvoorbeeld zuidwestgevel. Gevels worden bij voorkeur in dezelfde schaal als de plattegronden en doorsneden getekend, wat de begrijpelijkheid aanzienlijk bevordert. (bron: website TU Delft)

Waarom is een gevelaanzicht nodig

gevel botenhuis

In eerste instantie natuurlijk voor uzelf, omdat u zo een beeld krijgt van het exterieur van het te bouwen object. Indien er verbouwd gaat worden wil de overheid graag weten wat de gevolgen hier van zijn en willen dus weer een bestaande en nieuwe toestand zien, dus ook van de gevels. De schoonheidscommissie kan dan aan de hand van deze geveltekeningen bepalen of zij akkoord gaan met het voorstel of in het ergste geval bepalen dat er bepaalde wijzigingen moeten worden aangebracht.

Het blijft natuurlijk een platte projectie van een veelzijdig geheel. Daarom maken we tegenwoordig liever een 3D projectie van het exterieur, dat geeft veel meer weer hoe het er echt uit gaat zien qua diepte en overgangen, zie 3D tekeningen, en het geeft u een nog beter beeld van hetgeen wat u voor ogen heeft.